Čísla v řece života - číslo 2

 Dvojka je první sudé číslo. Sudá čísla byla v minulosti považována za čísla ženská, takže jde o první ženské číslo. Staří Řekové se zamýšleli nad dvojkou ještě z jiného úhlu. Z jejich pohledu měla dvojka začátek a konec, ovšem chyběl jí střed. Proto se objevil i názor, zda dvojka nějaké číslo vůbec je.

Dvě věci, které k sobě patří, tvoří pár. Dvojka je atomové číslo helia. V češtině se kromě jednotného a množného čísla setkáváme i s pozůstatky čísla dvojného – duálu. Jím se označují části lidského a zvířecího těla, které se vyskytují po dvou /ruce, nohy, kolena, ramena, prsa/.

V čínské filozofii pracujeme s pojmy jin a jang, které tvoří nedělitelnou jednotu. Jedná se o síly, které se nacházejí v každé živé a neživé části vesmíru a pouze jejich spojením vzniká celek. Jin je ženskost, temnota, sever, smutek, pasivita, voda, země. Jang je mužská tvořivá síla, světlo, radost, veselí, oheň a vítr.

Dvě věci můžeme spojit, utváří se mezi nimi vztah, najdeme mezi nimi rozdíly, můžeme je porovnávat. Vzájemný vztah můžeme najít i u známých klasických dvojic,  jako jsou Adam a Eva, Romeo a Julie. Dvojka ale není jen dualita, může představovat též protiklad – dobro a zlo, světlo a tmu, Boha a ďábla, případně i touhu po protějšku, po TOBĚ.

Dítě ve druhém roce svého věku začíná chápat pojem prostoru a začíná se blíže seznamovat s předměty, kterými je obklopeno. Přitahují ho hračky, stále něco strká do úst, roste zájem o pestřejší jídelníček. Dítě klade velké nároky na pozornost rodičů, neboť je neustále v pohybu, snaží se všude dostat – vylézt, podlézt, přelézt, v jednom kuse se na něco ptá a něco vyžaduje. Tento věk je i věkem činnosti. Ovšem pozor, činnost nemůžeme chápat pouze jako hru s hračkami. Je důležité vpustit dítě též do světa dospělých – zahrada, vaření apod. Je to rovněž období, kdy se dítě učí lásce. Zvykněte si na to, že se dítě rádo mazlí, objímá Vás, někdy z lásky i kouše a ani chvilku Vás nenechá na pokoji. Pozornost dítěte je vcelku ještě snadné odvádět z jedné věci na druhou. Nastane-li situace, že dítěti odebereme nebezpečný předmět, či přerušíme nebezpečnou činnost, musíme ho okamžitě zaměstnat, aby nemělo prázdné ruce a nesedělo nečinně. Toto období je velmi důležité pro rozvoj komunikace, protože jen skrze poznání může dítě učinit výrazný pokrok ve svém vývoji.

Dvojka – to je klid a mír. Ve společnosti nepůsobí potíže, spíše je pomáhá ostatním odstraňovat. Má ráda společnost, ze samoty má strach. Je mírumilovná, šíří kolem sebe pohodu, vytváří harmonické prostředí.

Je to číslo přátelství, spolupráce, něžnosti, hlazení, citlivosti a citovosti. Člověk s číslem 2 potřebuje hodně lásky, vřelosti, pozornosti svého partnera a okolí. Dvojka jedná s lidmi slušně, ale občas se také nechá těmi protřelejšími napálit. Snadno uvěří slibům, které si dále neověřuje, falešným a bezohledným přátelům je pro svou naivitu ochotna půjčit peníze. Je výborným spolupracovníkem. Ovšem v případě, že by chtěla plnit více úkolů najednou, může podlehnout zmatkům a depresím. Povahově je samotářská, introvertní, náladová, na okolí působí až tajemně. Neumí riskovat, vyhýbá se zadlužení i hazardním hrám. Každý úspěch má často tvrdě vydřený.

Mnohočetné číslo v numerologické mřížce přináší s sebou nárůst energie. A tak je to i u dvojky. Zde se při vícečetnosti začínají zvyšovat intuitivní schopnosti. A protože si někteří jedinci nedokáží z množství informací vybrat ty podstatné a důležité, začnou být informacemi zahlceni a reagují agresí, hněvem, slzami, případně onemocní. Lidé s vícečetnými dvojkami by se měli odreagovat při sportu, manuální činnosti.

Pokud Vám ale naopak dvojka v numerologické mřížce chybí, patříte k autoritativním lidem, kteří nemají příliš pochopení pro spolupráci, ovšem vůči sobě pochopení a soucit vyžadují. Chybí trpělivost, vnímavost, nesobeckost a taktnost při jednání s lidmi.

Dítě s osobním číslem "dvě" potřebuje především milující rodinu, bezpečné rodinné zázemí, bezpečné útočiště v rodině, jistotu.

Dítě mnohdy žije ve svém vlastním světě, rádo se zasní. Mnohdy, zejména pokud trpí pocity strachu a úzkosti, je třeba mu více naslouchat, protože nedokáže přesně vyjádřit, co se děje v jeho duši. 

 Energie dvojek činí z jedinců zdroj síly, opory, spolupráce. Je ale třeba, aby si dvojky vždy vymezily hranice, kam až s pomocí druhému člověku zajdou. Mají totiž tendenci pomoc přehánět nebo naopak upadnout do poddanství. Proto pozor, dvojky, na extrémy. Později byste mohly být rozmrzelé a vzdorovité, nazlobené samy na sebe a agresivní na své okolí. Popřemýšlejte občas o tom, že i Vaše pomoc a zodpovědnost někde končí a že i ten druhý musí být zodpovědný sám za sebe.

 

S úctou a láskou

Vaše kartářka Antonia / Věštírna Jednička

cena 1,6 Eur/min vrátane DPH

Horoskopy a motivace

Předpověď na čtvrtek 18.1.2018 od Marty

Proč se pořád ohlížet na lidi, kteří Vás kritizují. Sami nemají čisté svědomí a neustále jen...

zobraziť celý horoskop

Motivace na středu 17.1.2018 od Markéty

Víra je velmi často používané slovo. Uvědomte si, jak často používáte: "Já tomu nevěřím. Já ti...

zobraziť celý horoskop

Horoskop na měsíc leden 2018 od Šárky

V lednu si dávejte pozor, zda nehrajete dvojí hru. Pokud hodláte v tomto předstírání pokračovat,...

zobraziť celý horoskop

Zodiac

Aktuality

Nemůžete se k nám dovolat? Poradíme Vám.

Nemůžete se dovolat naší konkrétní věštkyni? Napište nám to na náš e-mail...

V naší věštírně jsou Dobří andělé, pomáhejme...

Naši poradci pomáhají prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL (www.dobryandel.cz) rodinám...

Již dva roky společně s Vámi pomáháme rodinám s dětmi

Prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL (www.dobryandel.cz) již dva roky pomáháme rodinám s dětmi,...

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & Věštírna Jednička © 2011