Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část osmá

 ŠTÍR – živel voda (24. října  – 22. listopadu)

SATYR – živel voda, země

Satyr je přírodní duch, je úzce spojen s lesy a bohem pastvin, pastýřů a lovců – Panem. V řecké mytologii měli přírodní démoni lidskou postavu, ale koňské uši, kopyta a ohon. V řeckých bájích se dočteme, že Pan byl také bohem nočních můr a pouhý pohled na něho vzbuzoval u lidí děs, hrůzu a vyvolával u slabších a citlivějších jedinců epilepsii. Satyrové bývali součástí průvodu Dionýsa - boha vína a plodnosti. I když podoba Satyra pochází ze Středozemí, obdobné tvory můžeme nalézt také v ruských a britských mýtech. Zástupcem těchto bájných stvoření je i Shakespearův Puk ve Snu noci svatojánské.

Satyrové jsou požitkáři, milují hudbu, tanec, svobodu a tělesné potěšení. A proč je tak zajímají požitky tohoto světa? Jako by vnitřně cítili, že vše je pomíjivé, iluzorní, a proto si musejí všeho, co se nabízí, dopřát do sytosti. Jako všechny vodní typy jsou mimořádně citliví, vnímaví, zajímají se o přírodu a její ochranu, o bylinky, rádi pobývají v lese a u vody. I když patří k hledačům rozkoší, jsou citově zranitelní, obezřetní při výběru partnera, často nedůvěřiví, a to z toho důvodu, aby ochránili především sami sebe před zklamáním. Satyr cítí potřebu stále kontrolovat okolí, ovládat jiné lidi. Ukázněnost, přehnaný asketismus, diety, náročný cvičební režim, skrývání sexuální nenasytnosti, tajnůstkářství, touha po moci – to jsou typičtí Satyrové.

Mají vysoce rozvinutou představivost, jsou praktičtí, manuálně zruční. Díky svému estetickému cítění mají šťastnou ruku při zkrášlování svého domova, mají cit pro barvu, výběr osvětlení, nábytku, jsou nápadití při vytváření útulného prostředí, v němž se pohybují a žijí.

Na jedné straně jsou přehnaně ochotní a milí, na straně druhé nesnesou ani nejmenší odpor. Časté jsou změny nálad a nepředvídatelné reakce. Pokud si je znepřátelíte, setkáte se s krutostí, pomstychtivostí a nenávistí.  

Chcete-li se Satyrem vyjít, musíte ho hodně chválit a obdivovat. Pak je spokojený, mimořádně přátelský  a dokáže pro vás udělat cokoliv, třeba přinášet i velké oběti,  jen aby vám pomohl. Jeho myšlení je bystré, hloubavé, logické, originální, tvořivé. Je velice schopný, má pevnou vůli a dosáhne, po čem touží. Dovede okouzlit dobrým srdcem, milou povahou a na odměnu nečeká.

Satyrové rádi pracují samostatně, jsou nesmírně pracovití a houževnatí. Dokáží uplatnit své bystré myšlení ve vedoucích pozicích. Jejich podřízení je zbožňují, protože umějí výborně poradit a vyřešit každý problém. Inklinují k medicíně a zdravotnickým oborům. Uplatní se i v reklamě, v divadle, a pro svůj ironizující humor obstojí i jako karikaturisté a humoristé.

Jejich životospráva rozhodně není příkladná. Hodně kouří, k alkoholu mají kladný vztah, rádi ponocují v příjemné společnosti. Pozor by si měli dávat nejen na pohlavní choroby, ale i na záněty uzlin, ucpaný nos, ledviny i sklon k předčasnému stárnutí.

Satyr je osmé znamení zvěrokruhu. Když si nakreslíme osmičku, vidíme, že je složena ze dvou kruhů. Jeden kruh se nachází v neviditelném světě, ten druhý kruh pak ve světě viditelném. A Satyr stojí na rozhraní obou těchto světů, což vysvětluje jeho rozpolcenost a věčnou nespokojenost.

Závěrem lze říci, že Satyr má za úkol vést slabší a obracet hříšníky na tu správnou cestu. Zlo ovšem nesmí jen odsuzovat, ale dbát na to, aby spravedlivým úsudkem a láskou přivedl sebe i lidstvo na vyšší úroveň.

   

S úctou a láskou Vaše kartářka Antonia / Věštírna Jednička

cena 46 Kč/min včetně DPH

Ryby

Horoskopy a motivace

Motivace na středu 21.2.2018 od Šárky

V tento den má vše, co vyslovíte, potenciál stát se realitou, proto je třeba zvažovat svá slova. Vše...

zobrazit celý horoskop

Motivace na úterý 20.2.2018 od Marty

Rádi děláme věci složitě, chceme si vše pojmenovat a vysvětlit. Kvůli tomu někteří cestují na...

zobrazit celý horoskop

Horoskop na měsíc únor 2018 od Marty

Beran (21.3. - 20.4.) Čeká Vás rušné období a budete vše přehodnocovat. Určité osoby Vás mohou...

zobrazit celý horoskop

Zodiac

Aktuality

Vítáme mezi námi novou věštkyni Věry

Vítáme mezi námi ve Věštírně Jedničce věštkyni jménem Věry. Paní Věry je zkušená kartářka a...

Informace k omezení volání

Vážení zákazníci, dne 13.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. ...

V naší věštírně jsou Dobří andělé, pomáhejme...

Naši poradci pomáhají prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL (www.dobryandel.cz) rodinám...

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & Věštírna Jednička © 2011